Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8850
Title: Cải cách quản lý tài chính công thông qua áp dụng khuôn khổ chi tiêu trung hạn
Authors: Phạm, Mỹ Hằng Phương
Nguyễn, Hải Yến
Keywords: Cải cách quản lý tài chính công
Áp dụng khuôn khổ
Chi tiêu trung hạn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 17 .- Tr.51-53
Abstract: Trong thế kỷ 20, các quốc gia trên thế giới đã phải đối mặt với những vấn đề của hệ thống quản lý chi tiêu và phân bổ ngân sách nhà nước, như: khả năng dự đoán biến động kinh tế vĩ mô kém, thiếu minh bạch trong việc sử dụng nguồn lực công, kỷ luật tài khóa không hiệu quả... Để giải quyết các vấn đề trên, nhiều nước đã tiến hành cải cách quản lý chi tiêu tài chính thông qua khuôn khổ chi tiêu trung hạn (Medium-Term Expenditure Framework - MTEF). Bài viết sẽ nghiên cứu xu hướng cải cách này, trên cơ sở đó đề xuất hướng vận dụng tại Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8850
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.72 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.