Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8865
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBùi, Văn Dũng-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Minh Phượng-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hải Yến-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Quỳnh-
dc.date.accessioned2019-05-22T06:49:43Z-
dc.date.available2019-05-22T06:49:43Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0868-3808-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8865-
dc.description.abstractPhát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nội dung lớn trong đường lối đổi mới của Đảng ta. Qua các nhiệm kỳ từ Đại hội VI đến Đại hội XII, quan điểm của Đảng về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không ngừng được phát triển và ngày càng hoàn thiện. Bài viết trên cơ sở học tập kinh nghiệm của một số quốc gia (Nhật Bản, Thụy Điển, Trung Quốc) về vận dụng lý thuyết kinh tế hiện đại vào hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, sẽ đưa ra những bài học bổ ích có thể vận dụng ở Việt Nam thời gian tới.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 528 .- Tr.66-68-
dc.subjectThể chế kinh tếvi_VN
dc.subjectLý thuyết kinh tế hiện đạivi_VN
dc.subjectKinh tế thị trườngvi_VN
dc.subjectBài học kinh nghiệmvi_VN
dc.titleKinh nghiệm của một số quốc gia về vận dụng lý thuyết kinh tế hiện đại vào hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và bài học cho Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.32 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.