Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8867
Title: Văn hóa quản lý Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thị Thu
Keywords: Văn hóa quản lý
Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 531 .- Tr.58-60
Abstract: Bài viết thông qua những yếu tố, biểu hiện của Văn hóa quản lý Hồ Chí Minh mà chúng ta cần học hỏi sát với thực trạng, Văn hóa quản lý trong thiết kế và vận hành bộ máy nhà nước, văn hóa trong kiểm tra, điều chỉnh bộ máy nhà nước, cách tìm ra những nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan về những hạn chế, đặc biệt là ảnh hưởng bằng tri thức và tầm nhìn chiến lược, cách khắc phục từ khâu nghiên cứu chính sách đến thực hiện chính sách và phát huy những ưu điểm trong văn hóa quản lý nói chung và văn hóa quản lý Nhà nước nói riêng theo tinh thần văn hóa quản lý của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8867
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.4 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.