Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8899
Title: Những cây thuốc nhầm với cây độc
Authors: Trần, Công Khánh
Keywords: Cây thuốc
Cây độc
Nhầm lẫn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 600 .- Tr.12-13
Abstract: Nhiều cây thuốc có hình dạng bên ngoài gần giống với cây độc, nên đôi khi đã xảy ra sự nhầm lẫn khi thu hái ở trong rừng, và hậu quả dẫn đến những vụ ngộ độc chết người rất thương tâm. Trong phạm vi bài báo này, nêu lên hai trường hợp đó là nhầm Chè vằng với Lá ngón và nhầm Hà thủ ô trắng với dây Càng cua.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8899
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.75 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.