Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8899
Nhan đề: Những cây thuốc nhầm với cây độc
Tác giả: Trần, Công Khánh
Từ khoá: Cây thuốc
Cây độc
Nhầm lẫn
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 600 .- Tr.12-13
Tóm tắt: Nhiều cây thuốc có hình dạng bên ngoài gần giống với cây độc, nên đôi khi đã xảy ra sự nhầm lẫn khi thu hái ở trong rừng, và hậu quả dẫn đến những vụ ngộ độc chết người rất thương tâm. Trong phạm vi bài báo này, nêu lên hai trường hợp đó là nhầm Chè vằng với Lá ngón và nhầm Hà thủ ô trắng với dây Càng cua.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8899
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.75 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.229.142.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.