Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9023
Title: Đền Chín Gian xã Thanh Quân, huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa): Lịch sử, hiện trạng và bảo tồn
Authors: Vi, Văn An
Keywords: Đền Chín Gian
Thanh hóa
Lịch sử
Hiện trạng
Bảo tồn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 03 .- Tr.38-42
Abstract: Đôi nét về nguồn gốc lịch sử của đền Chín Gian xã Thanh Quân. Hiện trạng đền Chín Gian xã Thanh Quân. Quan điểm về bảo tồn văn hóa/ngôi đền Thái và một số góp ý.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9023
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.84 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.