Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9061
Title: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí toàn cầu (GPBank) trong giai đoạn mới
Authors: Hoàng, Nghĩa Đức
Trần, Việt Dũng
Keywords: Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí toàn cầu (GPBank)
Hoạt động kinh doanh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 539 .- Tr.72-74
Abstract: Kết thúc giai đoạn thứ nhất trong quá trình tái cơ cấu, hệ thống ngân hàng nước ta đã đạt được rất nhiều kết quả tích cực. Nguy cơ đổ vỡ hệ thống ngân hàng thương mại đã được đẩy lùi, giảm sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng, sức cạnh tranh của các ngân hàng được cải thiện rõ rệt. Một trong những ngân hàng đã có những kết quả đáng khích lệ là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank). Một trong những yếu tố quan trọng trong việc tái cơ cấu ngân hàng GPBank là nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Bài viết tập trung vào những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại GPBank trong giai đoạn mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9061
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.31 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.197.197.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.