Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9085
Title: Viêm gan siêu vi C sẽ được loại trừ?
Authors: Phạm, Văn Tất
Keywords: Viêm gan siêu vi C
Loại trừ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 599 .- Tr.30
Abstract: Các Hiệp hội bệnh nhân và các bác sĩ chuyên về viêm gan rất lạc quan về tương lai của bệnh viêm gan siêu vi C sẽ không còn tồn tại nữa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9085
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.98 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.