Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9103
Title: Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa, kháng khuẩn của các cao chiết từ lá cây Sổ Trai (Dillenia ovata Wall. ex Hook. f. & Th.)
Authors: Đái, Thị Xuân Trang
Nguyễn, Thị Cẩm Điệp
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Lá cây Sổ Trai (Dillenia ovata Wall. ex Hook. f. & Th.) được tách chiết với các dung môi khác nhau gồm hexane, dichloromethane và ethyl acetate. Định tính thành phần hóa học cho thấy lá Sổ Trai chứa các hợp chất như alkaloid, flavonoid, steroid, glycoside, saponin, tanin và sesquiterpen lacton. Kết quả định lượng cho thấy cao chiết ethyl acetate lá Sổ Trai có hàm lượng polyphenol (98,10±0,67 mg GAE/g cao chiết) và flavonoid (164,78±0,56 mg QE/g cao chiết) cao hơn cao chiết ethanol, cao chiết hexane và cao chiết dichloromethane. Ngoài ra các cao chiết lá Sổ Trai cho hiệu quả kháng khuẩn cao với chủng vi khuẩn Bacillus cereus, tuy nhiên không hiệu quả với chủng vi khuẩn Escherichia coli, Salmonella typhimunum. Bên cạnh đó, các cao chiết lá Sổ Trai cũng thể hiện hoạt tính kháng oxy hóa khi khảo sát bằng phương pháp trung hòa gốc tự do ABTS+, phương pháp FRAP và phương pháp phosphomolybdenum, trong đó cao chiết ethyl acetate thể hiện khả năng kháng oxy hóa cao với EC50 lần lượt là 5,73±0,02 µg/mL, 1,51±0,11 µg/mL và 58,16±0,99 µg/mL và thấp hơn chất chuẩn Trolox lần lượt là 1,73 lần, 1,48 lần và 1,66 lần. Các kết quả này góp phần kết luận tiềm năng hoạt tính sinh học của lá Sổ Trai và tạo cơ sở khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo.
Description: 95tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9103
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.