Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9201
Title: Ma Trận Và Ứng Dụng
Authors: PGS.TS Nguyễn Hữu Khánh, Hữu Khánh
Cao Sơn Hoàng Yến, Sơn Hoàng Yến
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Ma trận là đề tài hấp dẫn đối với nhiều lớp sinh viên yêu thích bộ môn Đại số . Đặc biệt trong quá trình học tập các môn học em đã tiếp thu được một số kiến thức: định thức, vectơ riêng, giá trị riêng...Chính những kiến thức này đã tạo cho em niềm say mê và muốn tìm hiểu kĩ hơn về ma trận. Khi ta làm việc trên các con số, chúng thường có các thuộc tính đóng, đồng nhất, nghịch đảo, liên kết, giao hoán, phân bố. Ngoài ra, ma trận rất gần gũi đối với vectơ, một công cụ hiệu quả trong phân tích toán học. Với những phân tích trên, em chọn đề tài nghiên cứu “Ma trận và ứng dụng” cho luận văn này. Bước đầu làm quen với nghiên cứu khoa học, từ đó hình thành tư duy logic đặc thù của bộ môn. Nghiên cứu về những kiến thức về ma trận. Các kiến thức về ma trận như tổng hai ma trận, hiệu hai ma trận, tích của ma trận, phép chuyển vị, nghich đảo, sử dụng định thức, hay chéo hóa… để áp dụng các ứng dụng của ma trận.
Description: 81 trang
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9201
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.