Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9204
Title: Phân tích thống kê việc sử dụng Facebook của sinh viên khoa Kinh tế trường Đại học Cần Thơ.
Authors: T.S. Võ, Văn Tài
Nguyễn, Như Huỳnh
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn gồm có phần mở đầu, phần nội dung, kết luận và tài liệu tham khảo. Phần nội dung gồm 3 chương: Chương 1: Kiến thức thống kê sử dụng. Trình bày các phương pháp thống kê đơn biến và đa biến được sử dụng trong phân tích số liệu ở chương 3. Chương 2: Tổng quan các vấn đề liên quan đến việc thực hiện. Nhằm giúp hiểu rõ hơn về Facebook làm rõ quá trình phát triển và sự ảnh hưởng từ Facebook trong đời sống sâu rộng của sinh viên. Bên cạnh đó giới thiệu về khoa Kinh tế, sinh viên khoa nhằm hiểu rõ hơn về nơi lấy số liệu để đảm bảo các phân tích hợp lệ và có ý nghĩa thống kê. Chương 3: Kết quả phân tích. Được trình bày dưới dạng Bảng và hình vẽ để thấy rõ sự tương quan ảnh hưởng lên nhau giữa các biến được xét.
Description: 84tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9204
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.