Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9204
Nhan đề: Phân tích thống kê việc sử dụng Facebook của sinh viên khoa Kinh tế trường Đại học Cần Thơ.
Tác giả: T.S. Võ, Văn Tài
Nguyễn, Như Huỳnh
Từ khoá: Toán ứng dụng
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Luận văn gồm có phần mở đầu, phần nội dung, kết luận và tài liệu tham khảo. Phần nội dung gồm 3 chương: Chương 1: Kiến thức thống kê sử dụng. Trình bày các phương pháp thống kê đơn biến và đa biến được sử dụng trong phân tích số liệu ở chương 3. Chương 2: Tổng quan các vấn đề liên quan đến việc thực hiện. Nhằm giúp hiểu rõ hơn về Facebook làm rõ quá trình phát triển và sự ảnh hưởng từ Facebook trong đời sống sâu rộng của sinh viên. Bên cạnh đó giới thiệu về khoa Kinh tế, sinh viên khoa nhằm hiểu rõ hơn về nơi lấy số liệu để đảm bảo các phân tích hợp lệ và có ý nghĩa thống kê. Chương 3: Kết quả phân tích. Được trình bày dưới dạng Bảng và hình vẽ để thấy rõ sự tương quan ảnh hưởng lên nhau giữa các biến được xét.
Mô tả: 84tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9204
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.13 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.