Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9205
Title: DỰ BÁO MỨC TIÊU THỤ NƯỚC UỐNG CÓ CỒN TRUNG BÌNH HẰNG NĂM CỦA NGƯỜI VIỆT NAM BẰNG CÁC MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN
Authors: Võ, Văn Tài
Nguyễn, Như Ý
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nước uống có cồn (rượu, bia, cocktail, vodka,v.v….) là mặt hàng được tiêu thụ rộng khắp nơi trên thế giới. Không chỉ xuất hiện trong các dịp lễ hội tiệc tùng, nước uống có cồn còn xâm nhập vào cuộc sống hằng ngày của nhiều người dân Việt Nam. Để có thể có cái nhìn tổng quát về xu hướng tiêu thụ nước uống có cồn, ta có thể phân tích số liệu về lượng nước uống có cồn tiêu thụ của người dân Việt Nam (trên 15 tuổi) trung bình trong một năm. Thông qua phân tích và áp dụng các mô hình ARIMA, Abbasov-Mamedova va NFTS, ta có thể dự báo xu hướng tiêu thụ nước uống có cồn của người dân Việt Nam sẽ ra sao trong các năm tiếp theo. Từ đó, ta có thể lên phương án quản lí phù hợp cho cộng đồng để cân bằng lợi ích giữa rượu bia và tác hại của nó đối với sức khỏe.
Description: 70tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9205
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.