Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9213
Title: Một số phương pháp giải bài toán quy hoạch đa mục tiêu và ứng dụng trong quy hoạch đất nông nghiệp tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.
Authors: TS. Lê, Thanh Tùng
Nguyễn, Thị Đài Trang
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tóm tắt nội dung luận văn: Các nội dung cơ bản và các cách giải của bài toán quy hoạch đa mục tiêu và ứng dụng vào quy hoạch đất nông nghiệp tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.
Description: 68tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9213
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.79 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.186.117


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.