Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9214
Title: Cải tiến mô hình chuỗi thời gian mờ của Singh
Authors: TS. Võ, Văn Tài
Nguyễn, Thị Mỹ Vân
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Chương 1: CÁC MÔ HÌNH MỜ HÓA VÀ DỰ BÁO SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN Trình bày các kiến thức có liên quan đến mô hình hồi quy, mô hình chuỗi thời gian, các phương pháp xử lý số liệu ban đầu như: làm trơn số liệu, mờ hóa số liệu. Chương này cũng trình bày các tiêu chuẩn đánh giá và các vấn đề tính toán trong dự báo số liệu theo thời gian. Chương 2: MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN MỜ CẢI TIẾN CỦA SINGH Trình bày các bước tính toán, ví dụ minh họa của mô hình Singh, mô hình cải tiến, so sánh và nhận xét giữa hai mô hình này. Chương 3: DỰ BÁO ĐỈNH MẶN TẠI CÁC TRẠM ĐO CHÍNH CỦA TỈNH KIÊN GIANG Ứng dụng mô hình cải tiến của Singh dự báo đỉnh mặn tại trạm đo Gò Quao và Xẻo Rô.
Description: 99tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9214
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.