Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/92482
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVăn, Thị Thanh Mai-
dc.contributor.authorĐinh, Quang Thành-
dc.date.accessioned2023-10-12T03:34:42Z-
dc.date.available2023-10-12T03:34:42Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.issn0936-8477-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/92482-
dc.description.abstractTác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một công trình lý luận khoa học tổng kết thực tiễn sâu sắc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, khẳng định sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân Việt Nam, dù phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, song nhất định sẽ đi đến tương lai tươi sáng. Do đó, mọi sự bẻ cong, xuyên tạc về quyết định lựa chọn, hành trình kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tác phẩm này đều cần phải nhận diện đúng và bác bỏ.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Lịch sử Đảng;Số 388 .- Tr.74-80-
dc.subjectChủ nghĩa xã hộivi_VN
dc.subjectCon đường đi lên chủ nghĩa xã hộivi_VN
dc.subjectTư tưởng Hồ Chí Minhvi_VN
dc.subjectTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọngvi_VN
dc.subjectBảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảngvi_VN
dc.titlePhản bác những luận điệu xuyên tạc tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.01 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.149.205


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.