Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9250
Title: Ly trích và khảo sát thành phần hóa học của tinh dầu cây Hương thảo (Rosmarinus officinalis L.)
Authors: TS. Nguyễn, Trọng Tuân
Phan, Kiều Nhanh
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được tiến hành trên nguyên liệu là cây Hương thảo (Rosmarinus officinalic L.). Thực hiện các mục tiêu: ly trích tinh dầu, khảo các chỉ số vật lý (màu, mùi,..), chỉ số hóa học (acid, ester, savon), khảo sát thời gian và lưu lượng dung môi tối ưu nhất để ly trích tinh dầu hiệu quả, cũng như khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầu thu được. Tinh dầu ly trích được có màu vàng nhạt, mùi long não (tựa như mùi của củ gừng). Thời gian và lượng dung môi tối ưu cho quá trình chưng cất để tối ưu quy trình ly trích tinh dầu Hương thảo là 500 mL trong 2 giờ. Tinh dầu thu được có chỉ số acid là 1,8535, chỉ số savon hóa là 10,7801 và chỉ số ester hóa là 8,9266. Thành phần hóa học chính có trong tinh dầu bao gồm: eucalyptol, α-pinene, camphene, β-pinene, β-linalool, lemonol,… Kết quả khảo sát hoạt tính kháng khuẩn cho thấy, tinh dầu Hương thảo chưa thể hiện được khả năng ức chế với nồng độ thử nghiệm dưới 5000 μg/mL trên các dòng khuẩn: Aeromonas hydrophyla (B56, K28), Aeromonas dhakensis (B38), Edwardsiella ictaluri và Vibrio parahaemolyticu.
Description: 58tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9250
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.