Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9250
Nhan đề: Ly trích và khảo sát thành phần hóa học của tinh dầu cây Hương thảo (Rosmarinus officinalis L.)
Tác giả: TS. Nguyễn, Trọng Tuân
Phan, Kiều Nhanh
Từ khoá: Hóa dược
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài được tiến hành trên nguyên liệu là cây Hương thảo (Rosmarinus officinalic L.). Thực hiện các mục tiêu: ly trích tinh dầu, khảo các chỉ số vật lý (màu, mùi,..), chỉ số hóa học (acid, ester, savon), khảo sát thời gian và lưu lượng dung môi tối ưu nhất để ly trích tinh dầu hiệu quả, cũng như khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầu thu được. Tinh dầu ly trích được có màu vàng nhạt, mùi long não (tựa như mùi của củ gừng). Thời gian và lượng dung môi tối ưu cho quá trình chưng cất để tối ưu quy trình ly trích tinh dầu Hương thảo là 500 mL trong 2 giờ. Tinh dầu thu được có chỉ số acid là 1,8535, chỉ số savon hóa là 10,7801 và chỉ số ester hóa là 8,9266. Thành phần hóa học chính có trong tinh dầu bao gồm: eucalyptol, α-pinene, camphene, β-pinene, β-linalool, lemonol,… Kết quả khảo sát hoạt tính kháng khuẩn cho thấy, tinh dầu Hương thảo chưa thể hiện được khả năng ức chế với nồng độ thử nghiệm dưới 5000 μg/mL trên các dòng khuẩn: Aeromonas hydrophyla (B56, K28), Aeromonas dhakensis (B38), Edwardsiella ictaluri và Vibrio parahaemolyticu.
Mô tả: 58tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9250
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.