Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9252
Nhan đề: Thuốc insulin & đái tháo đường
Tác giả: Phạm, Gia Cường
Từ khoá: Insulin
Đái tháo đường
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 601 .- Tr.06-07
Tóm tắt: Insulin là một hormon của tuyến tụy do các tế bào bêta của các tiểu đảo Langerhans tiết ra. Hormon này giúp cho các mô sử dụng đường (glucose) và hạ thấp đường huyết khi đường huyết tăng cao bất thường.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9252
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.62 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.239.109.55


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.