Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9274
Title: Vấn đề giới trong công việc tại các doanh nghiệp thủ công truyền thống vùng ven Thủ đô Hà Nội (Việt Nam)
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền
Lebailly, Philippe
Keywords: Nữ giới
Doanh nghiệp
Thủ công truyền thống
Định kiến giới
Phân chia công việc
Hà Nội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 337 .- Tr.3-11
Abstract: Phụ nữ từ lâu đã luôn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam. Trước đây, do ảnh hưởng nặng nề bởi tư tưởng nho giáo phong kiến trên các bình diện văn hóa, xã hội nên phụ nữ không được phép tham gia vào các hoạt động chủ chốt trong các doanh nghiệp nghề thủ công truyền thống. Hiện nay, cùng với sự thay đổi điều kiện kinh tế, xã hội, họ đã dần tham gia vào các hoạt động mà trước đây chỉ dành riêng cho nam giới, như; sản xuất trực tiếp, thương mại và thậm chí là quản lý doanh nghiệp. Nghiên cứu cho thấy, tại các doanh nghiệp nhỏ thủ công mỹ nghệ truyền thống ở các xã có các làng nghề truyền thống nổi tiếng của Việt Nam có sự thay đổi trong vai trò, vị trí của người phụ nữ trong sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, thông qua phỏng vấn 50 chủ doanh nghiệp và 157 lao động, đã xác định được thực trạng phân biệt đối xử theo giới trong công việc thông qua phân công công việc, ra quyết định và thu nhập. Vì vậy, cần phải có các chính sách phù hợp nhằm trao quyền cho phụ nữ, giảm sự bất bình đẳng giới trong sản xuất và kinh doanh ở lĩnh vực thủ công truyền thống, điều này sẽ góp phần phát triển bền vững nông thôn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9274
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_704.45 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.124.56


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.