Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9324
Title: Kiến thức của cán bộ y tế xã về chăm sóc sức khỏe bà mẹ
Authors: Nguyễn, Hữu Thắng
Lê, Thị Thủy
Hoàng, Văn Cường
Nguyễn, Duy Luật
Nguyễn, Hoàng Long
Keywords: Kiến thức
Cán bộ y tế
Chăm sóc sức khỏe bà mẹ
Năm 2017
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 110, Số 01 .- Tr.146-153
Abstract: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 223 cán bộ y tế xã đang làm việc tại toàn bộ 58 trạm y tế thuộc 3 huyện Mai Châu, Lương Sơn, thành phố Hòa Bình của tỉnh Hòa Bình năm 2017 với mục tiêu mô tả kiến thức của cán bộ y tế xã về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và một số yếu tố liên quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy: cán bộ y tế xã có kiến thức về chăm sóc bà mẹ trước sinh và trong sinh đều đạt 77,4%, sau sinh đạt 61,4%. Cán bộ y tế xã dưới 30 tuổi, cán bộ chuyên trách, dưới 10 năm kinh nghiệm có kiến thức tốt hơn các nhóm khác.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9324
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.52 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.96.184


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.