Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9340
Title: PHÂN LẬP CHẤT TỪ CAO ETHYL ACETATE CỦA LOÀI ĐỊA Y Dirinaria applanata (Fée) D. D. Awasthi
Authors: TS. Nguyễn, Trọng Tuân
Lại, Hữu Nghĩa
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân lập và xác định cấu trúc hóa học của loài địa y Dirinaria applanata (Fée) D. D. Awasthi thu tại khuôn viên khu II trường Đại học Cần Thơ, TP. Cần Thơ, Việt Nam. Từ cao ethyl acetate của loài địa y Dirinaria applanata qua nhiều lần sắc ký cột đã phân lập được 3 hợp chất tinh khiết ký hiệu là DA.EA03, DA.EA04 và DA.EA05. Đồng thời khảo sát và định danh được hợp chất 1β-acetoxy-3β-hydroxyhopan-30-oic acid (DA.EA04) dựa vào các phương pháp quang phổ hiện đại như: FT-IR, HR-ESI-MS, 1D và 2D-NMR.
Description: 94tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9340
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.