Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9389
Nhan đề: Kinh nghiệm phân cấp quản lý ngân sách nhà nước của một số nước và bài học có thể vận dụng đối với Lào và tỉnh Attapư
Tác giả: Keomany, Khamphanh
Từ khoá: Quản lý nhà nước
Phân cấp quản lý
Ngân sách nhà nước
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 9 .- Tr.73-76
Tóm tắt: Quản lý ngân sách nhà nước và phân cấp quản lý luôn là vấn đề nóng và thực sự cần thiết của bất kỳ quốc gia nào. Việc phân cấp và quản lý ngân sách một cách đúng đắn có hệ thống không chỉ là giảm bội chi Ngân sách, mà còn đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội một cách tích cực nhất. Trong khuôn khổ bài viết tác giả muốn nêu kinh nghiệm quản lý Ngân sách ở một số nước để từ đó rút ra bài học trong quản lý Ngân sách ở CHDCND Lào.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9389
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.62 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.