Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9396
Nhan đề: Xây dựng nhà ga C9 tại hồ Gươm những vấn đề cần đặt ra?
Tác giả: Minh Ngọc
Đăng Khoa
Từ khoá: Nhà ga C9
Hồ Gươm
Xây dựng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 222 .- Tr.27-34
Tóm tắt: Trong thời gian vừa qua, việc bố trí cửa lên xuống nhà ga C9 của tuyến đường sắt đô thị tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm đang nhận được nhiều ý kiến đóng góp phản biện của các chuyên gia. Điều này xuất phát không chỉ từ vị trí đặt nhà ga, nằm trong lõi di sản đô thị, gần với các di sản văn hóa lịch sử có giá trị mà còn là các tác động có thể xảy ra đối với không gian văn hóa lịch sử của Hồ Gươm, các vấn đề về giao thông, địa chất, về văn hóa xã hội cần được đánh giá toàn diện trong quá trình thiết kế quy hoạch và triển khai dự án. Để làm rõ hơn các vấn đề trên, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam đã ghi nhận một số ý kiến chuyên gia liên ngành về vấn đề này.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9396
ISSN: 0868-3768
Bộ sưu tập: Kiến trúc Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_6.47 MBAdobe PDFXem
Your IP: 75.101.173.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.