Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9412
Title: Nhận thức về môi trường và ý định mua xăng nhiên liệu sinh học E5 của người tiêu dùng tại Tp. Hà Nội
Authors: Vũ, Thị Hiền
Keywords: Ý định mua
Xăng sinh học E5
Người tiêu dùng
Thành phố Hà Nội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.85-88
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở vận dụng lý thuyết hành động hợp lý mở rộng nhằm xem xét sự tác động của một số nhân tố tới ý định mua xăng sinh học E5 của người tiêu dùng tại TP. Hà Nội. Cụ thể, nghiên cứu đề cập tới 3 nhân tố ảnh hưởng tới ý định mua, bao gồm: Thái độ; Chuẩn mực chủ quan; và Nhận thức về môi trường. Kết quả phân tích hồi quy trên cơ sở mẫu nghiên cứu gồm 198 phần tử cho thấy, cả 3 nhân tố ảnh hưởng trên đều ảnh hưởng tới ý định mua xăng sinh học E5 của người tiêu dùng trên địa bàn TP. Hà Nội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9412
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.34 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.