Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9438
Title: 10 công cụ kiểm tra sức khỏe PC
Authors: Huy Thắng
Keywords: Công cụ kiểm tra
Máy tính
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 314 .- Tr.69-71
Abstract: Những tiện ích này sẽ giúp bạn xem được thông tin hệ thống máy tính của mình, dẽ dàng tìm ra lỗi nếu có và khắc phục chúng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9438
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.87 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.241.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.