Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9449
Title: Thực trạng sinh hoạt văn hóa Quan họ ở hai làng Quan họ cổ của Bắc Giang
Authors: Lê, Cẩm Ly
Keywords: Dân ca Quan họ
Bắc Giang
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 06 .- Tr.38-50
Abstract: Năm 2009, Dân ca Quan họ đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong hồ sơ vinh danh, tỉnh Bắc Giang có 23 làng quan họ, trong đó có tới 18 làng thuộc huyện Việt Yên. So với địa bàn phân bố của các làng quan họ ở tỉnh Bắc Ninh, Việt Yên là nơi có nhiều làng quan họ nhất. Bài viết này đi vào tìm hiểu thực trạng sinh hoạt văn hóa Quan họ ở hai làng Hữu Nghi và Thổ Hà (hai trong số những làng quan họ tiêu biểu của huyện Việt Yên nói riêng, tỉnh Bắc Giang nói chung) để xem quan họ được phục hồi như thế nào trong thời kỳ từ Đổi mới (1986) cho tới nay và xu hướng phát triển của nó ra sao; đồng thời tìm ra những nhân tố có tác động tới thực trạng đó nhằm đóng góp thêm cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa Quan họ Kinh Bắc trong đời sống hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9449
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_9.34 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.