Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9461
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Tâm-
dc.date.accessioned2019-06-24T07:58:41Z-
dc.date.available2019-06-24T07:58:41Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn0866-7462-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9461-
dc.description.abstractBài viết nghiên cứu hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; Chủ động xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42/2017/QH14; Hỗ trợ khu vực nông nghiệp nông thôn và an sinh xã hội; Cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ; Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống ngân hàng Vĩnh Phúc cần quan tâm đến một số nội dụng sau; Định hướng phát triển.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Ngân hàng;Số 2+3 .- Tr.84-87-
dc.subjectHoạt động kinh doanhvi_VN
dc.subjectNgân hàngvi_VN
dc.subjectVĩnh Phúcvi_VN
dc.titleHệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Phúc: góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triểnvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.17 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.184.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.