Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9463
Title: Cỏ nhọ nồi
Authors: Nguyễn, Thượng Dong
Keywords: Cỏ nhọ nồi
Eclipta prostrata
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 619 .- Tr.11
Abstract: Cỏ nhọ nồi tên khoa học là Eclipta prostrata (L.) L., thuộc họ Cúc Asteraceae. Công dụng trị bệnh của cọ nhọ nồi như: ghẻ lở, giải độc, bổ tim, đau răng v.v… Ngoài ra, cao lỏng lá nhọ nồi có công dụng cầm máu, cắt amidan, nhổ răng không có tai biến.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9463
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.89 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.