Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9469
Title: G Suite thêm phần hấp dẫn nhờ AI
Authors: Phan, Châu
Keywords: G Suite
Công nghệ AI
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 315 .- Tr.36-37
Abstract: Bộ công cụ văn phòng G Suite vừa được Google tăng cường một loạt tính năng với sự hỗ trợ của AI giúp người dùng tiết kiệm thời gian, cải thiện làm việc cộng tác và tăng cường bảo mật.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9469
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.34 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.