Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9483
Title: 7 dấu hiệu cảnh báo mối đe dọa nội bộ
Authors: Phan, Châu
Keywords: An ninh mạng nội bộ
An toàn thông tin
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 315 .- Tr.50-53
Abstract: Phần lớn dữ liệu doanh nghiệp bị mất là do những âm mưu từ nội bộ. Nhưng có nhiều dấu hiệu cảnh báo xuất hiện trước khi sự cố xảy ra mà bạn có thể nhận biết.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9483
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.91 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.