Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9495
Title: Cách thức xây dựng và vận hành chức năng kiểm toán nội bộ hiệu quả tại Việt Nam và thông lệ quốc tế
Authors: Đàm, Thị Lệ Dung
Keywords: Kiểm toán nội bộ
Xây dựng
Vận hành
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 8 .- Tr.5-6
Abstract: Để tồn tại và phát triển, DN cần phải tăng cường vai trò của KTNB, nó sẽ trợ giúp đắc lực cho công tác quản trị của rủi ro, đảm bảo thực hiện các mục tiêu hoạt động, biến thách thức thành cơ hội trong kinh doanh. Hoạt động KTNB ở Việt Nam mới đang ở giai đoạn khởi đầu. Tuy nhiên, với xu thế hội nhập và hoàn thiện từng bước khung pháp lý về KTNB, nhiều chuyên gia dự báo nghề nghiệp KTNB ở Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9495
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.51 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.137.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.