Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9499
Title: 10 lý do nên cai Smartphone
Authors: Huy Thắng
Keywords: Smartphone
Tác hại
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 315 .- Tr.38-42
Abstract: Dành quá nhiều thời gian để sử dụng smartphone thực sự sẽ gây ảnh hưởng cho đời sống thể chất, xã hội và trí tuệ của chúng ta. Vì lẽ đó bạn nên suy nghĩ lại, đặt điện thoại xuống nghỉ ngơi một chút và tận hưởng cuộc sống thực tại.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9499
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.73 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.