Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9509
Title: Bàn về hệ thống kiểm soát nội bộ trên quan điểm so sánh Thông tư 13/2018/TT-NHNN và Thông tư 44/2011/TT-NHNN
Authors: Phan, Thanh Hải
Keywords: Thông tư 13/2018/TT-NHH
Thông tư 44/2011/TT-NHNN
Hệ thống kiểm soát nội bộ
Ngân hàng thương mại
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 9 .- Tr.15-17
Abstract: Ngân hàng nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư (TT) số 13/2018/TT-NHHH này 18/05/2018 quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB) của ngân hàng thương mại (NHTM), chi nhánh ngân hàng nước ngoài. TT này gồm 1 Chương và 75 Điều có hiệu lực từ 01/01/2019 và một số nội dung có hiệu lực thực hiện từ 01/01/2021. Nội dung bài viết này phân tích một số điểm khác biệt về HTKSNB, trên cơ sở so sánh với nội dung Thông tư 44/2011/TT-NHNN, ngày 29/12/2011 và có hiệu lực từ 01/01/2012. Qua bài viết, giúp cho người đọc những thông tin hữu ích liên quan đến sự thay đổi trong văn bản mới này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9509
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.34 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.168.110.128


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.