Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9540
Title: Chính sách hướng đông của Ấn độ và tác động đến VN
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Lựu
Thái, Nguyễn Diễm Trinh
Keywords: Chính trị học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Ở phần nội dung chương thứ nhất, tác giả trình bày về cơ sở hình thành “Chính sách hướng Đông” của Ấn Độ, thông qua việc khái quát về thuật ngữ “Chính sách hướng Đông”, đồng thời nêu lên những diễn biến của tình hình quốc tế khu vực và trong nước dẫn đến sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Ấn Độ. Trong nội dung chương hai, tác giả trình bày về các mục tiêu chủ yếu trong “Chính sách hướng Đông” của Ấn Độ, đồng thời cũng nêu lên phạm vi và các giai đoạn phát triển của “Chính sách hướng Đông” và các lĩnh vực triển khai của chính sách bao gồm chính trị - ngoại giao, an ninh quân sự, kinh tế và vấn đề về Biển Đông đây được xem như là một trong những vấn đề nổi bậc. Trong nội dung chương ba, tác giả làm rõ những tác động của “Chính sách hướng Đông” đến Việt Nam bao gồm những tác động tích cực và tác động tiêu cực.
Description: 76 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9540
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
841.28 kBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.