Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9566
Title: Con số biết nói
Authors: BBT
Keywords: Con số biết nói
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 7 .- Tr.5
Abstract: 681.600 tỷ đồng, 10.329.259 tỷ đồng, 200.000 USD, 279.775 tỷ đồng,…là những con số được Hiệp hội Kế toán & Kiểm toán thống kê nhằm giúp các nhà nghiên cứu khoa học, các nhà đầu tư, các sở, ban, ngành và mọi tầng lớp nhân dân tham khảo thông tin giúp ít cho công việc của mình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9566
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_769.69 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.21.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.