Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9665
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên CO.OPMART Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thúy An
Nguyễn, Bạch Mai
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Một Thành Viên Co.opmart Cần Thơ, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
Description: 170 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9665
ISSN: B1411919
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.34 MBAdobe PDF


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.