Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9700
Title: Phân tích hiệu quả tài chính của mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng ở tỉnh Bến Tre
Authors: Lê, Nguyễn Đoan Khôi
Trịnh, Thị Thu Uyên
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả tài chính của mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng dựa trên những thuận lợi khó khăn ngành nuôi tôm thẻ chân trắng mang lại, từ đó đưa ra đề xuất các giải pháp nhằm tăng hiệu quả tài chính nuôi tôm thẻ chân trắng cho các nông hộ thuộc tỉnh Bến Tre.
Description: 77 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9700
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.