Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9710
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại Thu Thủy
Authors: Vũ, Xuân Nam
Huỳnh, Thị Diễm Di
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng công tác kế toán xác định kết quả và phân tích hiệu quả hoạt động của công ty để từ đó đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty TNHH Thương Mại Thu Thủy.
Description: 65 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9710
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.02 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.