Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9732
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu lương thực Ngọc Lợi
Authors: Đàm, Thị Phong Ba
Phạm, Thị Yến Nhi
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực trạng và đánh giá về công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV XNK Lương thực Ngọc Lợi, đồng thời đánh giá một số chỉ tiêu tài chính, từ đó đề ra biện pháp hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty.
Description: 104 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9732
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.23 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.186.117


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.