Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9739
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Hải sản 404
Authors: Đàm, Thị Phong Ba
Nguyễn, Hồng Châu
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu tài chính. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp.
Description: 186 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9739
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
14.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.