Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9753
Title: Nghiên cứu mối quan hệ giữa đổi mới và quốc tế hóa: Trường hợp các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất ở cộng hòa Sát
Authors: Phan, Anh Tú
Trần, Hoàng Yển Nhi
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng quốc tế hóa và đổi mới hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo ở Cộng hòa Sát. Phân tích các nhân tố và kiểm định mối quan hệ giữa đổi mới hoạt động và quốc tế hóa của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, chế tạo ở Cộng hòa Sát. Kết luận và hàm ý chính sách cho việc thiết lập chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế và chiến lược đổi mới của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, chế tạo ở Cộng hòa Sát.
Description: 162 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9753
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.82 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.