Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9755
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Quốc Dũng-
dc.contributor.authorLử, Thị Ngọc Giàu-
dc.date.accessioned2019-07-05T02:13:15Z-
dc.date.available2019-07-05T02:13:15Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherB1500125-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9755-
dc.description207 Trvi_VN
dc.description.abstractThực hiện và đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Đầu Tư Xây Lắp & Thương Mại Khôi Nguyên. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cũng như nâng cao công tác quản lý khoản mục vốn bằng tiền và các khoản phải thu của công ty trong thời gian tới.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại học Cần Thơvi_VN
dc.subjectKế toánvi_VN
dc.titleKế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH Đầu tư xây lấp và Thương mại Khôi Nguyênvi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
13.9 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.