Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9796
Nhan đề: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần đầu tư CADIF Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Vương, Quốc Duy
Nguyễn, Thị Ngọc Hân
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích, đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty Cổ phần Đầu tư CADIF qua đó tiến hành đánh giá chất lượng công tác kế toán và đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán của công ty ngày càng hiệu quả hơn.
Mô tả: 163 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9796
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
12.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.241.39


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.