Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9799
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH tư vấn xây dựng Triều Phát
Authors: Trần, Ái Kết
Lâm, Thị Hồng Thủy
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Triều Phát. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh giúp cho sự phát triển của công ty trong tương lai.
Description: 63 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9799
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.