Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9801
Title: Hành vi nguy cơ bệnh không lây nhiễm ở người dân tộc thiểu số
Authors: Nguyễn, Bá Hoàn
Ngô, Trí Tuấn
Nguyễn, Bích Nguyệt
Keywords: Hành vi nguy cơ
Bệnh không lây nhiễm
Dân tộc thiểu số
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 110, Số 01 .- Tr.122-129
Abstract: Việt Nam đang phải đối mặt với sự gia tăng các hành vi nguy cơ bệnh không lây nhiễm. Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 339 đối tượng người dân tộc thiểu số từ 25 - 64 tuổi tại xã Kim Bình và Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa nhằm mô tả thực trạng các hành vi nguy cơ bệnh không lây nhiễm và một số yếu tố liên quan. Tỷ lệ nam giới có sử dụng rượu, bia chiếm 58,6%, hút thuốc lá chiếm 46,5%. Tỷ lệ đối tượng ăn nhiều muối, ăn ít rau, ít hoạt động thể lực lần lượt là 15,2%,16,5% và 82,8%. Có mối liên quan giữa hành vi uống rượu và giới tính, tình trạng tăng huyết áp, hành vi ăn nhiều muối, ăn ít rau với dân tộc, hành vi ít hoạt động thể lực và trình độ học vấn, số lượng hành vi nguy cơ và giới tính. Vì vậy, cần chú ý mối liên quan giữa hành vi nguy cơ bệnh không lây nhiễm ở người dân tộc thiểu số huyện Chiêm Hóa và một số yếu tố nhân khẩu học khi xem xét các giải pháp can thiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9801
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.91 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.101.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.