Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9802
Title: Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng nấm rơm tại huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang
Authors: Khổng, Tiến Dũng
Huỳnh, Nguyễn Hưng Thịnh
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu tình hình sản xuất của nông h trồng nấm rơm tại huyện Long Mỹ , tỉnh Hậu Giang. Phân tích hiệu quả tài chính của nông h trồng nấm rơm tại huyện Long Mỹ , tỉnh Hậu Giang. Đề xuất mộtt số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính và cho người nông dân trồng nấm rơm tại địa bàn huyện Long Mỹ , tỉnh Hậu Giang.
Description: 59 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9802
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.