Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9815
Title: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần dược Hậu Giang
Authors: Vũ, Xuân Nam
Võ, Thị Ngọc Anh
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán NVL, CCDC và phân tích tình hình quản lý sử dụng NVL, CCDC tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhằm tìm ra những ưu, khuyết điểm trong công tác kế toán NVL, CCDC từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán NVL, CCDC tại đơn vị.
Description: 151 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9815
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.64 MBAdobe PDF
Your IP: 18.208.126.232


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.