Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9830
Title: Phân tích hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa Jasmine 85 của nông hộ tại huyện Vĩnh Thạnh, Thành Phố Cần Thơ
Authors: Lê, Văn Dễ
Dương, Mộc Quế Anh
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: Đề tài nhằm phân tích hiệu quả kinh tế và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa Jasmine 85 của nông dân tại huyện Vĩnh Thạnh. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa Jasmine 85 tại địa bàn nghiên cứu. Đề tài phỏng vấn trực tiếp ngẫu nhiên 50 nông hộ sản xuất lúa Jasmine 85 tại huyện Vĩnh Thạnh. Thời gian thu thập số liệu thứ cấp trong vụ đông xuân năm 2018 và số liệu sơ cấp được lấy từ phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018. Đề tài sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phân tích màng bao dữ liệu DEA và phân tích hồi qui Tobit để phân tích hiện trạng sản xuất lúa Jasmine 85 trên địa bàn, phân tích hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa Jasmine 85 và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa Jasmine 85 tại uyện Vĩnh Thạnh. Kết quả khảo sát 50 hộ sản xuất lúa Jasmine 85 ở huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa về đặc điểm nông hộ về: diện tích, tuổi của chủ hộ, số năm kinh nghiệm, diện tích trồng lúa bình phương. Các yếu tố ảnh hưởng có ý nghĩa đến sản xuất lúa Jasmine 85 là: tập huấn, dịch bệnh và hợp đồng bao tiêu Đề tài đề xuất một số giải phải để cải tiến công tác Khuyến nông: - Các nông dân nên trao dồi kiến thức canh tác bằng việc tham gia các buổi tập huấn về kỹ thuật canh tác, các buổi giới thiệu những loại phân thuốc giúp hoạt động sản xuất có hiệu quả hơn, cần sử dụng các yếu tố đầu vào đúng với khuyến cáo để tránh tình trạng lãng phí. - Các cơ quan ban ngành chức năng, địa phương cần quan tâm hơn đến việc sản xuất bằng việc tạo ra những liên kết giữa nông dân các công ty chế biến xuất khẩu lúa gạo để có được đầu ra ổn định và lâu dài. Cần đảm bảo giá các yếu tố đầu vào do công ty hoặc hợp tác xã cung cấp không chênh lệch qua nhiều so với ngoài thị trường để nông dân có được lợi nhuận ổn định. Bên cạnh đề tài phân tích hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa Jasmine 85 của nông hộ, cần có những đề tài nghiên cứu tiếp theo về lúa Jasmine 85 như: phân tích chuỗi trong sản xuất (tiêu thụ) lúa Jasmine 86 với quy mô hợp tác xã, phân tích hiệu quả kinh tế của đối tượng này trên những vụ khác trong năm để từ đó so sánh các khoản mục tài chính cũng như tìm ra những giải pháp tối ưu nhất giúp lúa Jasmine 85 có thể sinh trưởng ở những điều kiện khác…
Description: 57tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9830
ISSN: B1510637
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.