Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9838
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn loại hình quán cóc tại địa bàn quận Ninh Kiều
Authors: Thạch, Keo Sa Rate
Lê, Triều Phong
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn loại hình quán cafe cóc tại địa bàn quận Ninh Kiều, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm giúp cho các nhà quản lý kinh doanh trong lĩnh vực này có cái nhìn rõ hơn về đối ưƣợng phục vụ của mình, từ đó đề ra chiến lược kinh doanh hợp lý.
Description: 98 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9838
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.